anestesia pedíatrica

10:30-10:50 Particularidades de la anestesia pediátrica en la anestesia general        

Dra. Mariana Monteiro                                     

10:50-11:10 Complicaciones en anestesia pediátrica

Dra. Alejandra Hernández (USA)

11:10-11:35 Reposición con hemoderivados. Diagnóstico “in situ” del estado de la coagulación                                                            

Dr. Antonio Pérez Ferrer (España, Streaming)

11:35- 12:00 Anestesia en niños portadores de cardiopatías congénitas para cirugía  no cardíaca

Dr. Pablo Motta (USA)

12:00-12:20 Urgencia en neonatos con cardiopatía. Discusión de casos clínicos.                                       

Dr.  Pablo Motta , Dr  Federico Cristiani                                                                 

12:20-12:30 Preguntas.

Viernes 22 de Abril / 10:30 hrs /  Hotel Hyatt 

Coordinador: Dr. Federico Cristiani